حدیث هفته

-

اخبار مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان


رزرو غذای دانشجویی

جهت رزرو غذا حضورا به اتاق 8 مراجعه نمایید.

دانلود فایل برنامه غذایی آبان ماه 95


ثبت نام بیستمین جشن ازدواج دانشجویی

زمان ثبت نام برای زوج های دانشجو از تاریخ 95/06/22 الی 95/07/30 از طریق وب سایت ezdevaj.nahad.ir انجام می پذیرد.

تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام از 94/01/01 الی 95/07/30 می باشد.

جامانده های نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی که تاریخ عقد آنها 93/07/01 الی 94/07/01 می باشد در صورتی که یکی از زوجین در حال حاضر دانشجو باشد می توانند ثبت نام کنند.

 مدارک لازم: عقدنامه-شناسنامه زوجین-کارت ملی زوجین-کپی کارت دانشجویی


برنامه زمانی سرویس های دانشجویی

برنامه مسیر سرویس های دانشجویی


 قابل توجه دانشجویان گروه آقای حسینی

دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی 1-95(نسخه چهارم)

برنامه حضور آقای حسینی

پست الکترونیکی کلیه اساتید

اطلاعیه های کلاسی

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

تغییر مدرس کلاس های خانم گیاهی

کلیه کلاس های خانم گیاهی به آقای حسینی منتقل گردید.

جبرانی هر سه کلاس به صورت مشترک برای همه دانشجویان در روز دوشنبه مورخ 95/08/03 ساعت 19-16 و چهارشنبه مورخ 95/08/05 ساعت 19-13 برگزار می گردد.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

کلیه کلاس های خانم فاتحی فرد از روز سه شنبه تاریخ 95/08/04 تا روز پنج شنبه مورخ 95/08/06 تشکیل نمی گردد.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

کلیه کلاس های خانم زمانی روز چهارشنبه مورخ 95/08/05 تشکیل نمی گردد.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

کلیه کلاس های آقای کوچکی روز چهارشنبه مورخ 95/08/05 تشکیل نمی گردد.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی