اخبار مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان

سایت سازمان سنجش

دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام

ثبت نام


  جهت دریافت فرمهای جدید کارآموزی / کارورزی و پروژه به واحد تکثیر مراجعه نمایید


شروع کلاسهای نیمسال تحصیلی 2-94

17 بهمن ماه 94 میباشد


قابل توجه دانشجویان گروه آقای حسینی

از طریق لینک زیر فایل برنامه دروس بهمن (2-94) را دانلود نمایید.

دانلود فایل(نسخه دوم)
_________________________________________________________________________________________________________

فارغ التحصیلان

به اطلاع می رساند دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی 1-94 فارغ التحصیل شده اند به شرط ثبت نهایی کلیه نمرات درسی از تاریخ 94/11/17 جهت انجام امور فارغ التحصیلی به اداره آموزش مراجعه نمایند.

اطلاعیه های کلاسی

شروع کلاس های کارگاهی از روز شنبه مورخ 94/11/24 می باشد.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

اولین جلسه کلاس امنیت در سیستم های عامل خانم برومند روز سه شنبه مورخ 94/12/11 ساعت 8:30 تشکیل می گردد.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی