اخبار مرکزفراخوان مسابقه دل نوشته ای برای پدر (ویژه فرزندان شهدا)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 توزیع سیم کارت دانشجویی همراه اول

 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

اسامی اساتید پروژه و کارورزی نیمسال 1-94

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

دانلود فیلم معرفی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تغییر پرداخت شماره حساب ونحوه پرداخت
جهت پرداخت شهریه بایستی پس از در یافت شناسه پرداخت - مبالغ اعلام شده شده را به حساب 5076902874 نزد بانک ملت - تهرات شعبه وصال شیرازی به نام موسسه آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی واریز نمایند.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 زمان تعطیلی اداره آموزش علمی کاربردی

 به اطلاع دانشجويان علمي كاربردي مي رساند اداره آموزش روزهاي سه شنبه از ساعت 12 و پنج شنبه ها به طور كامل تعطيل است.

<p style="text-align: ju

اطلاعیه های کلاسی

کلاس های جبرانی خانم امینی:

مدیریت منابع و جریان های کاری روزهای دوشنبه مورخ 94/09/16 و 94/09/23 ساعت 10-8:30

مدیریت کسب و کار و بهره وری روز سه شنبه مورخ 94/09/10 ساعت 11:30-8

مهندسی نرم افزار روز شنبه مورخ 94/09/14 ساعت 14-8

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

کلاس جبرانی برنامه سازی شی گرا(گروه روز چهارشنبه) روز سه شنبه مورخ 94/09/10 ساعت 11:30-8:30 برگزار می گردد.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

امتحان میان ترم پیکربندی مسیریاب های شبکه خانم برومند روز چهارشنبه مورخ 94/09/18 ساعت 13:15 برگزار می گردد.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 کلاس های جبرانی خانم زارعی :

پیاده سازی مدلهای تجارت الکترونیک(گروه 2) : روز سه شنبه مورخ 94/09/10 ساعت 18:30-12

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات روز یکشنبه مورخ 94/09/22 ساعت 13-11:30

کسب و کار روز یکشنبه مورخ 94/09/22 ساعت 16-13

معماری امنیت اطلاعات روز یکشنبه مورخ 94/09/22 ساعت 19-16

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

امتحان میان ترم بانک اطلاعاتی خانم یوسفی (برای دوگروه کلاس روز سه شنبه و چهارشنبه) روز سه شنبه مورخ 94/09/10 ساعت 11:30 برگزار می گردد.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

کلاس اضافه عملی طراحی الگوریتم آقای حسینی روز دوشنبه مورخ 94/09/23 ساعت 12-8 تشکیل می گردد.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی