حدیث هفته

-

اخبار مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان

دانشجویان متقاضی وام شهریه جهت ثبت نام از تاریخ 95/04/01 لغایت 95/05/30

به اتاق 8(خانم قدیری) مراجعه نمایند

دانلود فیلم آموزشی درخواست وام

لازم به ذکر است کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه پس از ثبت درخواست در پورتال bp.swf.ir و تایید نهایی توسط مرکز، می بایست مدارک لازم جهت اخذ وام شهریه را تحویل نمایند


جهت مشاهده ضوابط انتخاب دانشجوی نمونه فرم های زیر را دانلود نمایید.

فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه

کاربرگ شماره 1:انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه سال 95


دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 کارورزی خود را با آقای بیانی اخذ نموده اند فایل راهنمای زیر را دانلود نمایند.

دانلود فایل راهنما


 قابل توجه دانشجویان گروه آقای حسینی

از طریق لینک زیر فایل برنامه دروس ترم تابستان(3-94) را دانلود نمایید.

دانلود فایل

سرفصل دروس کاردانی

سرفصل دروس کارشناسی

اطلاعیه های کلاسی

زمان تحویل کارآموزی خانم ایلدرآبادی روز دوشنبه مورخ 95/04/14 ساعت 11-10 می باشد

لازم به ذکر است حضور کلیه دانشجویان(هم دانشجویانی که برای آنها نمره ثبت گردیده و هم دانشجویانی که برای آنها نمره ثبت نشده است)الزامی می باشد.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

آخرین زمان تحویل کارآموزی خانم دریایی روز سه شنبه مورخ 95/04/29 ساعت 11-8:30 می باشد.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

زمان تحویل پروژه و کارورزی خانم اسدی نیا روز دوشنبه مورخ 95/04/28 ساعت 9 صبح می باشد.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی آقای باقری روز سه شنبه مورخ 95/04/15 ساعت 17 می باشد.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

زمان تحویل پروژه آقای میرحیدری روز شنبه مورخ 95/04/26 ساعت 10-8:30 می باشد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی